XII. Pilis kupa kerÚkpßros hegyi egyÚni id§futambajnoksßg II. fordulˇ

2020.09.27 10:00 - 2020.09.27 17:00

nevezÚsi hatßrid§: 2020.09.20 23:59

cÝm: Esztergom Nagy Duna sÚtßny 2


XII. Pilis kupa kerékpáros hegyi egyéni id§futambajnokság II. forduló

Magyar Amat§r bajnokság 14. fordulója

12. alkalommal kerül megrendezésre Esztergomban a középtávú, de annál nehezebb szinttel rendelkez§ kerékpáros országúti hegyi egyéni id§futam. A verseny 6 km m „sík”, majd a Parkerd§ területén 8 km-en keresztül folyamatosan 8 %-os emelked§t megmászva érjük el a Cél-t,. ami Dobogók§ Két-Bükkfa nyereg. Ez a változatos terep igazi kihívás az indulóknak.

A verseny helye:

Versenyközpont: Esztergom, Nagy Duna sétány 2 (GPS: 47.793532, 18.732832)

Rajt helyszín:      Esztergom, Nagy Duna sétány 2 (GPS: 47.793532, 18.732832)

Bemelegítés a verseny útvonalán a városon belül nem megengedett!! Aki mégis ezen az útvonalon melegít be, az szankciókkal sújtjuk!

Ideje:                             2020.09.27 10:00 (Vasárnap)

Rendez§:                       Esztergom Város Önkormányzata

Szervez§:                      Esztergomi Küll§szaggatók Kerékpár Egyesület

Információ:                  info@kulloszaggatok.hu www.kulloszaggatok.hu

Általános információ:   +36 20 355 98 35 (Szűcs György versenyigazgató)

Nevezés:

El§nevezés:          2019.09.20.-én (vasárnap) éjfélig

Helyszíni nevezés:  8:00-9:30

Nevezési díj:

Futam neve

Táv

Start

nevezésid díj

 

(km)

 

el§nevezés

helyszíni

rövid táv

14

10:00

4 000 Ft

6 000 Ft

hosszú táv

14

10:00

5 000 Ft

7 000 Ft

Nevezési díj kedvezmények:

 • AKESz regisztrációs kártyát bemutatók 500.- kedvezmény

Nevezési díj tartalmazza:

 • rajt csomag
 • díjmentes frissít§ állomást
 • Rajtszám
 • Ha már indultál a 2020 évi Esztergomi Küll§szaggatók valamelyik versenyenén (Kínok Kínja, Pilis kupa I forduló), akkor hozd magaddal az ott kapott rajtszámot. Elvesztés estén a rajtszám pótlás: 500.-
 • versenyen való indulás jogát
 • orvosi ügyelet minden távon
 • záró autó
 • rendezvény logójával ellátott póló
 • gulyásleves

Rajtszám átvétel:

a rajtid§ elött legkés§bb 1 órával a verseny központban

Átutalási bankszámla szám: Duna Takarék Bank 58600575-11031590

Megjegyzés rovatba: NÉV  (több nevezés egyszerre utalása esetén, annak nevét, akir§l utaltad, és egy e-mail-ben küld meg a nevezettek nevét)

Nevezési kritériumok:

 • internetes nevezést követ§ nap 24:00 ig meg kell érkezni a nevezési díjnak. Ellenkez§ esetben a nevezést töröljük! kivéve banki szünnap.
 • Nevezési pontatlan kitöltéséb§l adódó problémákért a szervez§ felel§sséget nem vállal.
 • Többszörös nevezés esetén az els§t vesszük érvényesnek, a többit töröljük

Rajtid§pont kérés / adás feltételei:

 • a rajtid§pont adás a nevezések beérkezésének sorrendjében történik. Feltétele:
 • internetes nevezés megléte
 • pénzügyi teljesítés megléte
  • a rajtid§pontok kiadása a következ§k szerint történik:
 • minden egész óra, és 30. perc nem kiadható (ezen id§pontok a lekésett versenyz§k lehetséges következ§ indulási lehet§ségei).
 • 10:30-11:00 között id§pontok a helyszíni nevezés
 • 12:00-13:00 közötti „fél perces” id§k csak akkor lehet kiadni, ha minden „egész perc” elfoglalásra került az el§z§ paraméterek alapján. Feltöltés 13:00-tól visszafelé zajlik, hézag nélkül.
 • egy csapaton belül 2 versenyz§ közvetlenül egymás után nem indulhat.
 • 18 éven aluli, és 60 éven felüli versenyz§ 12:30 – 13:00 közötti id§pontban nem indulhat
 • azon csapatok, amelyek a nevezés lejártához közeledve adják le a csapat nevezést, részükre nem tudjuk biztosítani a kért id§ket, amennyiben a fenti kritériumok nem teljesíthet§k
 • a szervez§k fenn tartják azt a jogot, hogy az el§nevezés lezárását követ§en az utolsó fél óra id§beosztását módosítsák indokolt esetben. (pl.:Indok: 18 éven aluliak nem indulhatnak ebben az id§ intervallumban, hogy az eredmény hirdetés tervezett idejét a lehet§ség szerint tartani tudjuk.)

Át nevezés, rajtid§pont módosítás vagy javítás:

 • 2020.09.01-ig 1.000.-
 • 2020.09.01-2020.09.20 között a nevezési díj 50%
 • 2020.09.20 után nem lehetséges!

Verseny távja, útvonal:

14 km         Esztergom- Két-Bükkfa nyereg
Cycle Route 3699574 – via Bikemap.net

Korcsoportok, és távok:

 

férfi

 

rövid

U13

(10-12 év)

2008 – 2010

rövid

WU15

(10-14 év)

2006 – 2010

rövid

U15

(13-14 év)

2006 – 2007

rövid

U17

(15-16 év)

2004 – 2005

rövid

WU17

(15-16 év)

2004 – 2005

hosszú

U19

(17-18 év)

2002 – 2003

hosszú

WU19

(17-18 év)

2002 – 2003

hosszú

Elit1

(19-29 év)

1991 – 2001

hosszú

WElit

(19-39 év)

1981 – 2001

hosszú

Elit2

(30-39 év)

1981 – 1990

hosszú

Master

(40-49 év)

1971 – 1980

hosszú

WMaster

(40-49 év)

1971 – 1980

hosszú

Senoir1

(50-59 év)

1961 – 1970

rövid

Senior2

(60-69 év)

1951 – 1960

rövid

Senior3

(70+   év)

  – 1950

rövid

 WSenior

  (50 + év)

  – 1970

Els§segély:

 • verseny központban
 • pályabíroknál, motoros kísér§knél
 • versenyben a ment§ egységeknél

Értékelés:

A kategóriák I – III. helyezettje érem díjazásban részesül

A kategóriák I helyezettje serleg díjazásban részesül.

Korcsoportonkénti verseny távját leggyorsabban teljesít§ versenyz§ a gy§ztes. A helyszínen át nem vett díjak, ajándékok átvételére a versenyz§ elveszti jogosultságát, ha az eredményhirdetést nem várja meg.

Eredményhirdetés:

~ 14:30 a verseny központban (az utolsó ember célba érkezését követ§ 30 perc múlva)

Információ, eredmények, fényképek a www.kulloszaggatok.hu oldalon, és az info@kulloszaggatok.hu email címen

Óvás:

az adott futam eredmény listájának kifüggesztését követ§, vagy a célba érkezést követ§en 30 percen belül, az óvási díj 15.000.- Ft.

Résztvev§k kötelességei:

A versenyen üzemképes, biztonságos kerékpárral, saját felel§sségére és elhatározásából bárki elindulhat. Fejvéd§ viselése a verseny teljes id§tartama alatt kötelez§! A fejvéd§ nélküli versenyz§ azonnal kizárja magát a versenyb§l! Balesetért a rendez§k felel§sséget nem vállalnak! Kártérítés semmilyen jogcímen nem követelhet§! A versenyre az AKESz, és az MKSz szabályai vonatkoznak.

A versenyz§ tudomásul veszi, hogy kizárásra kerül, ha nem teljesíti a verseny kijelölt teljes távját. A rajtszámát nem a megfelel§ helyre er§síti, összehajtja vagy eltakarja, a chipet elveszíti, megrongálja.

A benevezett versenyz§ hozzájárul, hogy a nevezési lapon szerepl§ adatait a rendez§ nyilván tartsa, az MKSZ (Magyar Kerékpársportok Szövetsége) részére átadja. Az adatokat a rendez§ és az MKSZ kizárólag saját részére használja.

A verseny helyszínén kereskedelmi, vagy reklámtevékenység csak a versenyszervez§vel történt el§zetes egyeztetés után végezhet§.

Indulók nyilatkozata:

A verseny szabályzatát ismerem és magamra nézve kötelez§nek tekintem, a nevezési lap aláírásával elfogadom. A verseny nehézségi fokát ismerem és tisztában vagyok vele, ennek megfelel§ felkészültséggel, er§nléttel rendelkezem. Nincs eltitkolt betegségem, amely a versenyen való részvételemet akadályozza. . A nevezési lap kitöltésével a versenyz§ elismeri, hogy fizikailag jó állapotban van, a versenyre edzésekkel felkészült, a fenti okokra visszavezethet§ bármilyen károsodásért, ill. balesetért, anyagi kárért a rendez§ felel§sséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhet§.

Egyéni felvételeket:

A Rendezvényen való részvételér§l minden résztvev§ csak saját, egyéni felhasználásra készíthet, azokat kereskedelmi, reklám, promóciós és egyéb célokra a Szervez§ írásos beleegyezése nélkül fel nem használhatja. Tilos bármilyen felvétel, vagy felvétel másolatának internetes honlapon, nyomtatott sajtóban, televízióban való bemutatása üzleti céllal, a Szervez§ el§zetes írásbeli engedélye nélkül. A résztvev§ a Rendezvényre való nevezéssel átruházza a Rendezvényen való részvételér§l készült bármilyen nemű felvétel rendelkezési és nemzetközi terjesztési és kizárólagos felhasználási jogait a Szervez§re, így minden a Rendezvény ideje alatt a Rendezvényr§l készült kép jogai kizárólagosan a Szervez§t illetik. 
NÚv
RSZ
Start
SzŘletÚsi id§
Kategˇria
KlubnÚv / CsapatnÚv
Stßtusz
arachni_name arachni_name
 
1..
arachni_name arachni_name
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
arachni_name arachni_name
 
1..
arachni_name arachni_name
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
arachni_name arachni_name
 
1..
arachni_name arachni_name
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
arachni_name arachni_name
 
1..
arachni_name arachni_name
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
Kßlmßnchey Attila
4
10:15 
1968.12.25
Senoir1
elfogadva 
Benk§ Istvßn
3
10:59 
1953.10.18
Senoir2
STUBERS BIKE TEAM
elfogadva 
Kßlmßnchey Bulcs˙
5
12:00 
2008.02.13
U13
elfogadva 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
WU19
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
WU17
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Senoir3
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Senoir1
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Elit1
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
WU15
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Senoir2
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
U13
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
WMaster
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Elit2
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Master
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
WSenior
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
WElit
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
U19
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
U17
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
U15
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
WU19
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
WSenior
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
WMaster
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
WElit
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
WU15
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Senoir3
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
WU17
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Senoir1
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Master
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
U19
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Senoir2
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
U17
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
U15
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Elit1
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Elit2
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
U13
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
 
 
..
Regisztr´┐Żci´┐Ż folyamatban 
Bognßr Balßzs
 
2008.1..
U13
Nincs csapatom
folyamatban 


Vissza a verseny(ek)hez